SUUNNITTELUKOHTEITAMME

 

  • Rivi-, kerros- ja pientalot
  • Päiväkodit
  • Koulut
  • Urheilu- ja virkistysrakennukset
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalirakennukset
  • Vanhainkodit ja palvelutalot
  • Liike- ja toimistorakennukset
  • Teollisuusrakennukset
  • Energia- ja jätehuoltolaitokset
  • Ravintolat

Olemme valmiita osoittamaan olevamme myös Teidän luottamuksenne arvoinen kaikissa LVIA-suunnitteluun liittyvissä asioissa.