LVI-suunnittelu:

  • Rivi-, kerros- ja pientalot
  • Päiväkodit
  • Koulut
  • Urheilu- ja virkistysrakennukset
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalirakennukset
  • Vanhainkodit ja palvelutalot
  • Liike- ja toimistorakennukset
  • Teollisuusrakennukset
  • Energia- ja jätehuoltolaitokset
  • Ravintolat

LVI-konsultointi ja LVI-valvontatyöt

Energiatodistukset